Oбщо: 0,00 лв.
Oбщо: 0,00 лв.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

ЧЛЕН I: ПОРЪЧКА И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

Валидността на поръчката зависи от вярното и пълно попълване на всички данни, изисквани от Купувача.

Те са:

а) Личното и фамилното име (или фирмено наименование) на Купувача

b) Адрес за доставка и/или за фактуриране (Адреса за доставка НЕ МОЖЕ да бъде ОФИС НА КУРИЕР)

c) Фирмено наименование, данъчен идентификационен номер, номер по ДДС в случай на юридически лица

г) Актуални данни за контакт (имейл адрес, телефонен номер)

д) Идентификация на стоките (може да бъде името и евентуално кодът на стоките)

е) Количеството на поръчаните стоки

Поръчката, създадена в магазина и изпратена от Купувача, се счита за обвързващ проект на договор за покупко-продажба, докато не бъде потвърдена от Продавача. Уведомителното електронно писмо с резюме на поръчката, което съдържа списъка на стоките, сумата за плащане и идентификационните данни на Купувача, се счита за потвърждение на поръчката. Доставката на уведомителния имейл до входящата поща на Купувача не е гарантирана. Купувачът е длъжен да проверява и други папки на своя имейл адрес, например папката за спам поща.

В случай че Купувачът установи несъответствия в поръчката в уведомителния имейл, той е длъжен незабавно да уведоми за това Купувача по електронна поща на адрес order@grandmall.bg

С получаването на поръчката и изпращането на уведомителен имейл се сключва договор между Продавача и Купувача, от който произтичат следните задължения за двете страни:

  1. доставяне на стоките на Купувача на договорената цена, качество и количество
  2. доставка на стоките на Купувача на уговореното място на доставка в уговорените срокове
  3. поемане на ангажимент от страна на Купувача за приемане на стоките

Всяка промяна на поръчката след потвърждаването ѝ от Продавача е възможна само след взаимно съгласие между Купувача и Продавача.

Продавачът не носи отговорност за неспазване на уговорените срокове за доставка на стоките, както и за други вреди, причинени от Купувача поради неправилно или непълно представяне на всички необходими данни при създаване на поръчката.

ЧЛЕН II: УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Продавачът обикновено изпраща поръчаните стоки в рамките на 6-12 работни дни. Ако срокът за доставка надхвърля 6-12 работни дни, Продавачът уведомява Купувача за този факт по електронна поща или по телефона и го информира за удължения срок за доставка.

Купувачът има право да се откаже от договора, ако поръчаните стоки не са доставени дори в рамките на този удължен срок за доставка. Продавачът е длъжен да върне на Купувача покупната цена в 14-дневен срок, ако тя вече е била платена от Купувача.

В случай, че Продавачът не достави или не е в състояние да достави поръчаните стоки, Продавачът е длъжен да; информира незабавно Купувача по електронна поща или по телефона и да договори с Купувача заместващо изпълнение, което може да се състои в бъдеще:

  1. в доставката на заместваща стока, която е сходна по характеристики с първоначално поръчаната стока
  2. във възстановяване на покупната цена по банковата сметка на Купувача, ако тя вече е била платена от Купувача

В деня на изпращане на поръчката Купувачът се уведомява за този факт чрез имейл или SMS на телефонния номер, който е посочил в поръчката.

Стоките се изпращат чрез куриерска услуга на адреса, който Купувачът е посочил в поръчката като адрес за доставка – това може да е ДОМАШЕН АДРЕС или АДРЕС ПО МЕСТОРАБОТА.

ЗАБЕЛЕЖКА:Лично получаване в седалището на Продавача не е възможно, нито пък в офис на куриерска служба!

Купувачът се информира от куриерската служба за датата на доставка на поръчката. Ако тази дата на доставка не го удовлетворява, Купувачът договаря датата на доставка директно с куриерската фирма.

Ако Купувачът не присъства на посочения адрес на обявената дата на доставка и не може да бъде открит по телефона на посочения от него в поръчката номер, въпреки че е бил информиран за планираната дата на доставка, както и за възможността да избере алтернативна дата на доставка чрез SMS, изпратен от куриерската фирма; Купувачът носи отговорност за вредите, причинени от това действие на Продавача.

Разходите по повторната доставка на стоките до Купувача са за сметка на Купувача. 

При приемането на стоките се препоръчва Купувачът да провери целостта на опаковката, в която са опаковани стоките, и да удостовери чрез подпис получаването на стоките. В случай че при приемането на стоката Купувачът установи, че опаковката е повредена, препоръчваме да напише протокол за установената повреда с куриерската фирма и впоследствие да информира Продавача за този факт.

Куриерската фирма носи отговорност за повредите на стоката по време на транспорта.

След като получи стоката, Купувачът следва да провери дали доставената стока отговаря на вида и качеството на поръчката и дали не е повредена по време на транспорта, дори опаковката да не съдържа видими следи от повреда.

Ако Купувачът открие несъответствия, той/тя следва да информира Продавача без неоправдано забавяне по електронна поща на адрес order@grandmall.bg.

Моля, имайте предвид, че всеки компютър показва цвета на продуктите по различен начин в зависимост от индивидуалните настройки.

ЧЛЕН III: ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ

Покупната цена на отделните стоки винаги се показва в магазина https://grandmall.bg/ до конкретния продукт. Цената винаги се посочва с включен ДДС.

Продавачът си запазва правото да променя цените на предлаганите стоки по всяко време, като цените влизат в сила от момента на публикуването им в електронния магазин https://grandmall.bg/.

За Купувача е валидна само цената, която е била в сила към момента на подаване на поръчката. Намаляването на първоначалната цена след подаването на поръчката не дава право на Купувача да иска връщане на разликата, а увеличаването на първоначалната цена след получаването на поръчката не дава право на Продавача да иска заплащане на разликата.

Цената на стоката, която е посочена в поръчката, е обвързваща и за целите на евентуална бъдеща рекламация.

ЧЛЕН IV: ИЗПРАЩАНЕ И ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

Доставката на стоките до клиента е винаги БЕЗПЛАТНА!

Доставката на стоките до клиента се осигурява чрез куриерската фирма GLS или DRD_RO.

Обичайното време за доставка на стоките чрез куриер е от 6 до 12 работни дни.

ЧЛЕН V: УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ

Плащане с дебитна/кредитна карта чрез MyPos.
След като изберете плащане с карта са налице две опции

– Плащане през  сметка MyPos (за тези които имат сметка в MyPos) и

– Плащане с Платежни карта (за тези които ще плащат с дебитна или кредитна карта).

След като отметнете Декларацията за поверителност и Общите условия, потвърждавате поръчката и ще бъдете прехвърлени на нов прозорец за попълване на данните по картата. Сигурността на Плащанията е гарантирана с Международен PCI DSS сертификат за сигурност.

В случай на рекламация или отказ от договора, ако сумата вече е била платена, Продавачът си запазва правото да върне тази сума на Купувача само по банков път по сметка в рамките на максимум 14 дни от признаването на рекламацията или отказа от договора.

ЛЮБИМИ ПРОДУКТИ

Your wishlist is currently empty.